රෝද හබ් ෙබයාරිං

  • Wheel Hub Bearing

    රෝද හබ් ෙබයාරිං

    Hub කේන්ද්‍රීය ෙබයාරිංවල ප්‍රධාන කාර්යභාරය වන්නේ බර දරා ගැනීම සහ කේන්ද්‍රයේ භ්‍රමණය සඳහා නිවැරදි මග පෙන්වීමයි
    ● එය අක්ෂීය හා රේඩියල් බර දරයි, එය ඉතා වැදගත් කොටසකි
    Car එය කාර් වල බහුලව භාවිතා වන අතර ට්‍රක් රථයක ද යෙදුම ක්‍රමයෙන් පුළුල් කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇත