තෙරපුම් බෝල ෙබයාරිං

 • Thrust Ball Bearings

  තෙරපුම් බෝල ෙබයාරිං

  High එය නිර්මාණය කර ඇත්තේ අධිවේගී තෙරපුම් බරට ඔරොත්තු දෙන අයුරිනි
  ● එය බෝල රෝල් කරන වලක් සහිත රෙදි සෝදන හැඩැති වළල්ලකින් සමන්විත වේ
  Rust තෙරපුම් බෝල ෙබයාරිං කුෂන් කර ඇත
  ● එය පැතලි ආසන වර්ගය සහ ස්වයං-පෙළගැස්වීමේ බෝල වර්ගය ලෙස බෙදා ඇත
  Be දරන්නාට අක්ෂීය භාරය දරාගත හැකි නමුත් රේඩියල් භාරය නොවේ