කුඩා ගැඹුරු වලක් බෝල ෙබයාරිං

  • Miniature Deep Groove Ball Bearing

    කුඩා ගැඹුරු වලක් බෝල ෙබයාරිං

    Material ප්‍රධාන ද්‍රව්‍යය වන්නේ කාබන් වානේ, දරණ වානේ, මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික්, පිඟන් මැටි යනාදියයි

    Quality විශිෂ්ට ගුණාත්මකභාවය, ඉහළ නිරවද්‍යතාවය, දීර් life ායුෂ සහ හොඳ විශ්වසනීයත්වයේ වාසි ලබා ගන්න