ඇඩැප්ටර අත්

 • Adapter Sleeves

  ඇඩැප්ටර අත්

  සිලින්ඩරාකාර පතුවළවල සිදුරු සහිත ෙබයාරිං ස්ථානගත කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන සංරචක වන්නේ ඇඩැප්ටර අත් ය.

  Load සැහැල්ලු බර විසුරුවා හැරීමට හා එකලස් කිරීමට පහසු ස්ථානවල ඇඩැප්ටර අත් බහුලව භාවිතා වේ.

  ● එය සකස් කර ලිහිල් කළ හැකි අතර, එමඟින් බොහෝ පෙට්ටිවල සැකසුම් නිරවද්‍යතාව ලිහිල් කළ හැකි අතර කොටු සැකසීමේ කාර්ය කාර්යක්ෂමතාව බෙහෙවින් වැඩි දියුණු කළ හැකිය.
  විශාල බරක් සහ අධික බරක් ඇති අවස්ථාව සඳහා එය සුදුසු ය.