ස්වයංක්‍රීය ෙබයාරිං

 • Cluth Bearing

  ක්ලූත් බෙයාරිං

  ● එය ක්ලච් සහ සම්ප්‍රේෂණය අතර ස්ථාපනය කර ඇත

  Uch ක්ලච් මුදා හැරීමේ ෙබයාරිං මෝටර් රථයේ වැදගත් කොටසකි

 • Wheel Hub Bearing

  රෝද හබ් ෙබයාරිං

  Hub කේන්ද්‍රීය ෙබයාරිංවල ප්‍රධාන කාර්යභාරය වන්නේ බර දරා ගැනීම සහ කේන්ද්‍රයේ භ්‍රමණය සඳහා නිවැරදි මග පෙන්වීමයි
  ● එය අක්ෂීය හා රේඩියල් බර දරයි, එය ඉතා වැදගත් කොටසකි
  Car එය කාර් වල බහුලව භාවිතා වන අතර ට්‍රක් රථයක ද යෙදුම ක්‍රමයෙන් පුළුල් කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇත