ස්වයං පෙළගැස්වීමේ බෝල ෙබයාරිං

 • Self-Aligning Ball Bearings

  ස්වයං-පෙළගැස්වීමේ බෝල ෙබයාරිං

  ● එය ස්වයංක්‍රීය ස්වයං-පෙළගැස්වීමේ බෝල දරන්නාට සමාන සුසර කිරීමේ කාර්යයක් ඇත

  ● එයට දිශා දෙකකින් රේඩියල් භාරය සහ අක්ෂීය භාරය දරාගත හැකිය

  Radi විශාල රේඩියල් බර ධාරිතාව, අධික බර, බලපෑම් බර සඳහා සුදුසු වේ

  Characteristic එහි ලක්ෂණය වන්නේ පිටත වළල්ල ධාවන පථය ස්වයංක්‍රීය කේන්ද්‍රීය ක්‍රියාකාරිත්වයකින් ගෝලාකාර වීමයි